የብዝሀ ሕይወት ናሙና ማስገቢያ ማመልከቻ

በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 291/2005 አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 13 መሠረት የብዝሀ ሕይወት ናሙና ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የሚፈልግ አመልካች ማመልከቻው ከዚህ በታች ያሉትን መስፈቶች ማካተት ይኖርበታል፡-

 1. ጠቅላላ መረጃ
 • የአመልካቹ ተቋም ስምና አድራሻ፣
 • የተቋቋመበት ሰነድ (ተቋሙ የተቋቋበት ሕግ ወይም የምዝገባ ሠርተፊኬት፣ እንዲሁም ተቋሙ በኢትዮጵያ የሚገኝ በይነ-መንግሥታዊ ተቋም ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሠራ ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር ያደረገው ስምምነት ኮፒ)፣
 1. ዝርዝር መረጃ
 • የብዝሀ ሕይወት ናሙና ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የሚቀርብ ሕጋዊ የማመልከቻ ደብዳቤ፣
 • የምርምር ወይም የጥናት ንድፈ ኃሳብ፣
 • የምርምሩ ዓላማ፣ የሚጠበቅ ውጤት፣
 • የጀነቲክ ሀብቱ ናሙና ዓይነትና መጠን (በግራም፣ በኪሎ ግራም፣ በቁጥር…)፣
 • ለምርምሩ ወይም ለጥናቱ ኃላፊነት የሚወስደው ተቋም
 • ወደሀገር ውስጥ እንዲገባ የተጠየቀው ብዝሀ ሕይወት ናሙና ሳይንሳዊና አካባቢያዊ ስያሜ
 • ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ የተጠየቀው የብዝሀ ሕይወት ናሙና መጠን (በቁጥር)
 • የብዝሀ ሕይወት ናሙናው የተላከበት / የመጣበት ሀገር
 • የብዝሀ ሕይወት ናሙናው ተያያዥ መረጃ (Passport data and pedigree)
 • የብዝሀ ሕይወት ናሙናው ከበሽታና ከተባይ ነፃ መሆኑን የሚያስረዳ ሰነድ/ ሠርተፊኬት፣
 • የብዝሀ ሕይወት ናሙናው ከልውጠ ሕያው ነፃ መሆኑን የሚያስረዳ ሰነድ/ ሠርተፊኬት፣
 1. የጀነቲክ ቁስ ማስገቢያ ሥምምነት ሰነድ (ከኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ድረ-ገፅ http://www.ebi.gov.et/gm-access/gm/ላይ የሚገኝ)
 • በ አምስት ዋና ቅጂዎች የተዘጋጀ የጀነቲክ ቁስ ማስገቢያ ስምምነት ሰነድ (በብዝሀ ሕይወት አስገቢው ተቋም በአግባቡ ተሞልቶ የተፈረመበትና ሕጋዊ ማኅተም የተደረገበት)፣
 • መረጃዎቹ በአግባቡ የተሟሉለት (የምርምር ዓላማ፣ የሚጠበቅ ውጤት፣ የጀነቲክ ሀብት ናሙና ዓይነትና መጠን፣ የብዝሀ ሕይወት ሀብቱ ሳይንሳዊ ስያሜ፣ የብዝሀ ሕይወት ሀብቱ የመጣበት አገር)፣

የብዝሀ ሕይወት ናሙና ወደ ሀገር ውስጥ ማስገቢያ ማመልከቻ

የአርክቦት አገልግሎትን በተመለከተ እባክዎን  የአስተያየት ይስጡ ፡፡