የጀነቲክ ሀብት አሰሳ ፈቃድ ማመልከቻ

በጀነቲክ ሀብትና የማኅበረሰብ ዕውቀት አርክቦት የማኅበረሰብ መብቶች አዋጅ ቁ.482/1998 አንቀጽ 23 ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት ጀነቲክ ሀብት አሰሳ ለማድረግ የሚፈልግ አመልካች ከዚህ በታች የተጠቀሱትን መሥፈርቶች አሟልቶ ሊያቀርብ ይገባል፡፡

 1. ጠቅላላ መረጃ
 • የአመልካቹ ወይም የድርጅቱ ስም (የተፈጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል)፣
 • የተመዘገበ አድራሻ እና የተቋቋመበት ሰነድ (የሰነዱ ኮፒ ይያያዛል)፣
 • በታቀደው አሰሳ ውስጥ የሚሳተፉት ሰዎች ስም ዝርዝርና ሙያ (ካሪኩለም ቪቴ ይያያዛል)፣
 • የአሰሳ ማመልከቻውን በሚመለከት ግንኙነት ማድረግ የሚቻለው ሰው ስም፣ አድራሻ እና በድርጅቱ ውስጥ ያለው ኃላፊነት፣
 1. ዝርዝር የአሰሳ መረጃ
 • በጀነቲክ ሀብት ላይ አሰሳ ለማድረግ የሚቀርብ ሕጋዊ ማመልከቻ ደብዳቤ፣
 • የአሰሳው ዓላማ በዝርዝር፣
 • የሚታሰሰው የጀነቲክ ሀብት ዓይነት፣
 • አሰሳው የሚካሄድበት አካባቢ፣
 • አሰሳው ሊካሄድ የታቀደበት የጊዜ ሠሌዳ፣
 • የአሰሳ ማመልከቻው ላይ በበቂ ግንዛቤ ላይ የተመሠረተ ውሳኔ ለመስጠት ሊረዳ የሚችል ማንኛውም መረጃ፣
 1. ቃለ መኃላና ፊርማ
 • ኃላፊነት ያለው ሰው ስም፣
 • ኃላፊነቱ (በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠውን አካል በመወከል ከሆነ)፣
 • ፊርማና ቀን

የጀነቲክ ሀብት አሰሳ ፈቃድ ማመልከቻ

የአርክቦት አገልግሎትን በተመለከተ እባክዎን  የአስተያየት ይስጡ ፡፡