Monthly Archives: የካቲት 22 ቀን 2011 ዓ.ም

የብሔራዊ ስነምህዳር የዳሰሳ ጥናት ሰነድ አዘጋጆች የውይይት መድረክ ተካሄደ

የብሄራዊ ስነምህዳር የዳሰሳ ጥናት ሰነድ ዝግጅት ጸሀፊያንና አርታኤያን የውይይት መድረክ መጋቢት 6 ቀን 2011ዓ.ም በአዳማ ከተማ ቶኔ ዶት ሆቴል ላይ ሲደረግ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላለፉት በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት… Read more »

የኢትዮጵያ ብዝሀሕይወት ኢንስቲትዩት ከጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር የጂኦፖርታል አስተዳደር ሥልጠና ሰጠ

ሥልጠናውን በንግግር የከፈቱት የኢትዮጵያ ብዝሀሕይወት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ፈለቀ  ወልደየስ ሥልጠናው ኢንስቲትዩቱ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት የሚያስችል ነው፡፡ ኢንሲቲትዩቱ የሚያከናውናቸውን ብዝሀሕይወትን የመጠበቅ ፣ በዘላቂነት ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግና ከብዝሀሕይወት… Read more »