Daily Archives: መጋቢት 25 ቀን 2011 ዓ.ም

መጤ ወራሪ ዝርያን የማስወገድ ስራ የህግ ማዕቀፍ እንዲኖረው እየተሰራ ነው ተባለ

ግሎባል ኤቢኤስ ከጀነቲክ ሀብት አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የምክክርና ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ላይ በኢትዮጵያ 35 መጤ ወራሪ ዝርያዎች እንዳሉ ተነግሯል፡፡ ወራሪ መጤ ዝርያዎች ሀገር በቀል ዝርያዎችን በመውረር… Read more »

በሂደት ላይ ያሉ እና አዳዲስ የተቀረጹ የምርምር ፕሮጀክቶች ዓመታዊ ብሔራዊ የምርምር ግምገማ አውደ ጥናት ተካሄደ

በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ከየካቲት 27 እስከ የካቲት 29 ቀን 2011ዓ.ም ለሶስት ተከታታይ ቀናት የተደረገውን ኢንስቲትዩቱ በብዝሀ ህይወት ጥበቃ ላይ ከሚያከናውናቸው የምርምር ሥራዎች መካከል በሂደት ላይ ያሉ እና… Read more »

የሸኮ ዳልጋ ከብት ንዑስ ዝርያ ጥበቃና ማሻሻል መማክርት መተዳደሪያ ደንብ ረቂቅ ሰነድን ለማዳበር የሚያስችል የውይይት መድረክ ተካሄደ

      Comments Off on የሸኮ ዳልጋ ከብት ንዑስ ዝርያ ጥበቃና ማሻሻል መማክርት መተዳደሪያ ደንብ ረቂቅ ሰነድን ለማዳበር የሚያስችል የውይይት መድረክ ተካሄደ

በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የመሰብሰቢያ አዳራሽ መጋቢት 20 ቀን 2011ዓ.ም የተደረገውን የውይይት መድረክ ያስተባበሩት በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የእንስሳት ብዝሀ ሕይወት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አብረሀም አሰፋ እንዳሉት የሸኮ ዳልጋ ከብት… Read more »