Daily Archives: ጥቅምት 25 ቀን 2012 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ከማህበረሰብ ዘር ባንክ አባል አርሶ አደሮች ጋር ተወያየ

የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት በደብረብርሀን ከተማ አንኮበር እና ሲያደብር ወረዳዎች በመገኘት ከነባር ዘር ተንከባካቢ አርሶ አደሮች ጋር በማህበረሰብ ዘር ባንክ አያያዝ እና የባለድርሻ አካላት ሚና ዙሪያ ተወያይቷል፡፡ በኢንስቲትዩቱ የአዝርዕት እና… Read more »