Author Archives: marta

የኢትዮጵያ ብዝሀሕይወት ኢንስቲትዩት አመራሮችና ሠራተኞች የ2011 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ተወያዩ

በኢንስቲዩቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ሚያዝያ 8 ቀን 2011ዓ.ም ለግማሽ ቀን በተደረገው ውይይት ላይ ሪፖርቱን ያቀረቡት የእቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ከፍተኛ ባለሙያ ወ/ሮ አልማዝ ተስፋዬ ናቸው፡፡ ወ/ሮ አልማዝ ባለፉት 9 ወራት የ5ቱ… Read more »

በሂደት ላይ ያሉ እና አዳዲስ የተቀረጹ የምርምር ፕሮጀክቶች ዓመታዊ ብሔራዊ የምርምር ግምገማ አውደ ጥናት ተካሄደ

በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ከየካቲት 27 እስከ የካቲት 29 ቀን 2011ዓ.ም ለሶስት ተከታታይ ቀናት የተደረገውን ኢንስቲትዩቱ በብዝሀ ህይወት ጥበቃ ላይ ከሚያከናውናቸው የምርምር ሥራዎች መካከል በሂደት ላይ ያሉ እና… Read more »

የሸኮ ዳልጋ ከብት ንዑስ ዝርያ ጥበቃና ማሻሻል መማክርት መተዳደሪያ ደንብ ረቂቅ ሰነድን ለማዳበር የሚያስችል የውይይት መድረክ ተካሄደ

      Comments Off on የሸኮ ዳልጋ ከብት ንዑስ ዝርያ ጥበቃና ማሻሻል መማክርት መተዳደሪያ ደንብ ረቂቅ ሰነድን ለማዳበር የሚያስችል የውይይት መድረክ ተካሄደ

በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የመሰብሰቢያ አዳራሽ መጋቢት 20 ቀን 2011ዓ.ም የተደረገውን የውይይት መድረክ ያስተባበሩት በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የእንስሳት ብዝሀ ሕይወት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አብረሀም አሰፋ እንዳሉት የሸኮ ዳልጋ ከብት… Read more »

የብሔራዊ ስነምህዳር የዳሰሳ ጥናት ሰነድ አዘጋጆች የውይይት መድረክ ተካሄደ

የብሄራዊ ስነምህዳር የዳሰሳ ጥናት ሰነድ ዝግጅት ጸሀፊያንና አርታኤያን የውይይት መድረክ መጋቢት 6 ቀን 2011ዓ.ም በአዳማ ከተማ ቶኔ ዶት ሆቴል ላይ ሲደረግ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላለፉት በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት… Read more »

የኢትዮጵያ ብዝሀሕይወት ኢንስቲትዩት ከጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር የጂኦፖርታል አስተዳደር ሥልጠና ሰጠ

ሥልጠናውን በንግግር የከፈቱት የኢትዮጵያ ብዝሀሕይወት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ፈለቀ  ወልደየስ ሥልጠናው ኢንስቲትዩቱ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት የሚያስችል ነው፡፡ ኢንሲቲትዩቱ የሚያከናውናቸውን ብዝሀሕይወትን የመጠበቅ ፣ በዘላቂነት ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግና ከብዝሀሕይወት… Read more »